Jak weryfikuje się skuteczność terapii?

Służą do tego oczywiście badania kliniczne – zarówno te wykonane przed jej wprowadzeniem do powszechnego użycia, jak i takie, które np. porównują ją z alternatywnymi sposobami leczenia. Szczególnie cennym wskaźnikiem skuteczności jest NNT – skrót od „Number Needed to Treat”, czyli „liczba pacjentów, których należy poddać leczeniu”. NNT oznacza liczbę pacjentów, których należało poddać leczeniu, żeby wyleczyć jedną osobę. Większość leków i terapii testowano w taki czy inny sposób, dlatego dla większości z nich można obliczyć ten wskaźnik. Np. dla aspiryny podawanej podczas zawału serca NNT wynosi 40, a dla leków obniżających ciśnienie u osób po 60. roku życia – 100. Terapie nieskuteczne, takie jak podawanie antybiotyków przy bólu gardła czy modlitwa o wyleczenie, mają nieskończenie duży wskaźnik NNT.