Czy zastanawialiście się kiedyś co znajduje się pod grubą - czasem dochodzącą nawet do 3 kilometrów - warstwą lodu na Antarktydzie?

Do tej pory naukowcy nie do końca umieli odpowiedzieć na to pytanie - dostępne mapy opierały się głównie na domysłach i starszych technologiach. Teraz NASA opublikowała wyniki badania Bedmap2. Jego to najnowsze i najbardziej dokładne spojrzenie na rzeczywistą historię Antarktydy.

Dzięki Bedmap2 NASA będzie w stanie monitorować ruchy lodu pokrywającego Antarktydę i śledzić procesy przesuwania, topienia i zamrażania. Wszystkie te ruchy mogą mieć wpływ na nasze życie, zmianę poziomu morza i migracje zwierząt.