Jak zmienią się metody datowania w archeologii?

W przyszłości ustalanie wieku znalezisk i stanowisk archeologicznych będzie łatwiejsze niż obecnie. Dzięki postępowi technologicznemu do badań wykorzystywane są bowiem coraz mniejsze próbki, a uzyskiwane wyniki obarczone coraz mniejszym błędem. Tak jest w przypadku datowania metodą węgla C-14. Wiele też wskazuje na to, że popularność zyskają znane już, ale trochę zapomniane metody badań, np. datowanie uranowo-torowe, dające
niezwykle precyzyjne wyniki.