Jak zyskowne mogą być nowe osiągnięcia medycyny?

Nowe leki przeciwwrzodowe zmniejszyły liczbę operacji około 60 proc.; późniejsza seria jeszcze tańszych leków pozwoliła cierpiącym na wrzody pacjentom w USA zaoszczędzić 800 mln dolarów rocznie. W ciągu pierwszych 25 lat stosowania litu w leczeniu zaburzeń maniakalno-depresyjnych uniknięto kosztów hospitalizacji w wysokości prawie 150 mld dolarów. Nawet proste fluorowanie wody umożliwiło zaoszczędzenie rocznie około 10 mld dolarów wydatków na dentystę.