Jaką rolę w rozwoju mowy odgrywa wzrok?

Prawdopodobnie jest jednym z czynników umożliwiających dzieciom zrozumienie kontekstu społecznego mówienia. Około 10–11 miesiąca życia niemowlę uczy się śledzenia kierunku, w jakim patrzy osoba dorosła, w ten sposób dziecko może połączyć słyszane dźwięki mowy z obiektem, którego dotyczą, czy osobą, do której są kierowane.

Więcej:naukawzrok