Jakich narzędzi użył Eratostenes do obliczenia obwodu Ziemi?

Nie potrzebował go zresztą – wystarczył mu kołek. Wiedząc, że w samo południe najdłuższego dnia w roku w Syene (dziś Asuan) promienie słońca padają pionowo na dno studni, zmierzył w tym samym momencie kąt między wbitym w ziemię kijkiem a kierunkiem padania słońca w Aleksandrii, położonej mniej więcej na tym samym południku i oddalonej od Syene ok. 800 km. Mimo pewnych kontrowersji dotyczących używanych przez Eratostenesa jednostek, większość uczonych uważa, że jego pomiar był zdumiewająco dokładny, bo wynik wyniósł ok. 40.000 km.

Działo się to w III wieku p.n.e., więc grecki uczony nie dysponował zbyt wyszukanym sprzętem

Więcej:nauka