Jakich zwierząt panicznie boją się konie?

Konie nie znoszą zapachu wielbłądów i w ich pobliżu wpadają w panikę, co wykorzystał cesarz Klaudiusz, szykując się do podboju Brytanii w 43 r. n.e. Kiedy na spotkanie rzymskich legionów przybyły oddziały konnicy, wystarczyło postraszyć je wielbłądami. Podobnie stało się wiele lat wcześniej podczas wielkiej wojny między Persją a starożytnym królestwem Lidii. W 547 r. p.n.e. perski król Cyrus Wielki po raz kolejny stanął do walki z królem Krezusem. Przed bitwą pod Thymbrą Cyrus włączył do swojej armii specjalny oddział wielbłądów i one jako pierwsze pojawiły się na polu walki. Lidyjskie konie oszalały ze strachu i uniosły swoich jeźdźców hen, w nieznane. Król Cyrus Wielki triumfował.