Jakie są granice temperatury ludzkiego ciała?

Normalna temperatura ciała człowieka utrzymuje się na poziomie 36-37 st. C. Obniżenie jej do 32 st. powoduje utratę przytomności. Przy 28 st. zaczyna się arytmia serca, a przy 20 st. serce zatrzymuje się. Wzrost temperatury do 43 st. powoduje śmierć komórek.