Jakie skutki daje podnoszenie opłat za wywóz śmieci?

Przede wszystkim zachęca do szczelniejszego wypełniania worków śmieciami albo po prostu wyrzucania śmieci w lesie. W Niemczech spuszczano tyle resztek jedzenia w sedesach, że kanały opanowała plaga szczurów. Nowy podatek śmieciowy w Irlandii skłonił wielu ludzi do palenia odpadków w ogródkach za domami – co miało nie tylko zły wpływ na środowisko, ale także na stan zdrowia społeczeństwa: St. James’s Hospital w Dublinie odnotował, że liczba pacjentów, którzy poważnie się poparzyli, paląc śmieci, prawie się potroiła.