Jakie sławy pochodzą z Miletu?

Miasto to położone w zachodniej Turcji, zostało założone pod koniec II w. p.n.e. Było ojczyzną wielu filozofów, m.in. Talesa, Anaksymandra i jego ucznia Anajsymenesa, a także historyka i geografa Hekatajosa, który prawdopodobnie jako pierwszy dokonał podziału świat na Europę i Azję oraz pisarza Arystydesa.