Jakie zwierzę jest najbardziej trujące?

Jedną z najsilniejszych znanych nauce trucizn wytwarza żaba – liściołaz Phyllobates terribilis. Środek, który wytwarza jej skóra – batrachotoksyna – jest tak trujący, że człowieka zabić może sam kontakt ze skórą tego płaza. Żaby te nie są w stanie wytworzyć toksyny bez odpowiedniej diety składającej się z pewnych gatunków chrząszczy i mrówek.

Więcej:Przyroda