James Watson sprzeda swoją nagrodę Nobla

Brytyjski profesor James Watson, współodkrywca struktury DNA zamierza sprzedać medal, który jest częścią przyznanej mu Nagrody Nobla.

To pierwszy taki przypadek w historii, kiedy żyjący noblista oddaje swoją nagrodę do domu aukcyjnego. James Watson, którego przełomowe odkrycie zostało nagrodzone nagrodą Nobla w dziedzinie fizjologii w 1962 roku, oddał do domu aukcyjnego Christie’s swój medal, a także dokumenty, w tym odręczne notatki z zapisem przemówienia. Szacuje się, że przedmioty zostaną kupione za kwotę ok. 3 milionów dolarów. 

James Watson został nagrodzony Nagrodą Nobla za odkrycie, że DNA ma strukturę dwóch skręconych nici, czyli tzw. podwójnej helisy. Odkrycie struktury DNA, który “koduje” budowę wszystkich żywych organizmów na Ziemi to dzieło dwóch naukowców: Watsona i Francisa Cricka, którzy w swoich badaniach wykorzystali dane eksperymentalne zebrane przez Maurice’a Wilkinsa i Rosalind Franklin (jej udział w odkryciu został pominięty przez komitet noblowski).

Watson podkreśla, że część zysku z aukcji przeznaczy na potrzeby Uniwersytetów w Chicago, Clare College w Cambridge, Cold Spring Harbor Laboratory, Long Island Land Trust i organizacji charytatywnych. Aukcja odbędzie się 4 grudnia w Nowym Jorku.

CZYTAJ WIĘCEJ: