Kiedy i gdzie powołano FIFA?

FIFA – Fédération Internationale de Football Association to międzynarodowa federacja zrzeszająca narodowe związki piłki nożnej z całego świata. Została powołana do życia w Paryżu, 21 maja 1904 r. przy rue Saint Honoré. Pierwszymi członkami założycielami były kraje: Francja, Belgia, Dania, Holandia, Hiszpania, Szwecja i Szwajcaria.