Kiedy po raz pierwszy zaśpiewano kolędy?

Tradycja katolicka głosi, że autorem pierwszej kolędy był Franciszek z Asyżu. Najstarsza polska kolęda pochodzi z 1424 r. jednak popularność pieśni bożonarodzeniowych wzrosła dopiero na przełomie XVII i XVIII w. Słowo kolęda pochodzi od łacińskiego „calendae” – nazwy pierwszego dnia wszystkich miesięcy.