Kiedy wymyślono miotacz ognia

Broń ta, w czasie II Wojny Światowej, doskonale sprawdzała się w niszczeniu bunkrów

Służy do zdalnego rażenia ogniem ludzi i obiektów strumieniem palącej się substancji chemicznej (np. benzyny lub napalmu). To wynalazek niemiecki z początku XX wieku, pierwszy raz użyty w lipcu 1915 roku – w czasie I wojny światowej przeciw Anglikom. W kolejnej wojnie bronią tą (w wersji przenośnej, stacjonarnej lub zmotoryzowanej) dysponowały już wszystkie strony konfliktu. Skutki użycia miotaczy ognia przez USA w Wietnamie przeciw ludności cywilnej wzmocniły żądania amerykańskiej opinii publicznej wycofania stamtąd wojsk.