Kim byli pierwsi Amerykanie?

Teorii na ten temat jest dziś kilka. Nowe badania dowodzą, że ludzie uznawani do niedawna za pierwszych mieszkańców Nowego Świata, czyli osadnicy, którzy 11,5 tys. lat temu przeszli przez Cieśninę Beringa, należeli w istocie do ostatniej fali migracji. Pozostałe szlaki oraz daty nie są już tak pewne. Wiek niektórych stanowisk archeologicznych z terenów Ameryki może wynosić nawet 50 tys. lat (Pedra Furada – Brazylia, Topper – Stany Zjednoczone). Z kolei kształt czaszki sprzed 12,5–11,5 tys. lat, znalezionej w brazylijskiej miejscowości Luzia, sugeruje aborygeńskie, australijskie pochodzenie. Naukowcy liczą, że nowe badania, prowadzone m.in. na terenach przybrzeżnych, które kiedyś na skutek niższego niż
obecnie poziomu mórz znajdowały się nad wodą, pozwolą wreszcie ustalić szlaki migracji pierwszych Amerykanów.