Kim są derwisze?

To członkowie religijnych bractw muzułmańskich powstałych w XI w. Ascetyczni derwisze kierują się zasadami sufizmu – wypierają się własnego ego, dążą do złączenia się z bóstwem na drodze kontemplacji i ekstazy. W Europie nazywani są tańczącym zakonem, bo zikr – rytualną modlitwę odmawiają obracając się wokół własnej osi na prawej stopie.