Kolej Niemiecka – 200 km/h przez stację

Kolej Niemiecka – 200 km/h przez stację..