Kolejne nowoczesne centrum naukowe już otwarte!

W Warszawie powstało nowoczesne Centrum Nauk Biologiczno – Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Siedziba ponad 130 nowocześnie wyposażonych laboratoriów znajduje się na terenie kampusu Ochota UW

W Centrum Nauk Biologiczno – Chemicznych prowadzone będą prace z zakresu biotechnologii, technologii chemicznych i biochemicznych, monitoringu i ochrony środowiska, technologii farmaceutycznych, medycznych oraz energetycznych.

Wydział Chemii i Wydział Biologii UW znajdują się wśród najbardziej aktywnych naukowo jednostek w kraju i posiadają wysoki wskaźnik zdobytych grantów w przeliczeniu na liczbę zatrudnionych naukowców.

Centrum Nauk Biologiczno – Chemicznych to nie tylko jedna z największych inwestycji naukowych w Polsce, ale również najpoważniejsza platforma współpracy UW z gospodarką. Będzie tu działało centrum eksperckie i certyfikowane laboratoria, istotne dla efektywnej współpracy z przemysłem.

Centrum Nauk Biologiczno – Chemicznych to jeden z nowych budynków powstających na terenie modernizowanego kampusu Ochota. Inwestycja finansowana jest z programu operacyjnego „Innowacyjna Gospodarka”. Koszt budowy to ok. 290 mln zł, z czego 85% pochodzi z UE. Na pierwszy etap przeznaczono ponad 150 mln zł.