Częste korzystanie z telefonów komórkowych było do tej pory uważane za czynność dość bezpieczną. Naukowcy, którzy badali związek częstych rozmów telefonicznych ze zdrowiem skupiali się jednak na ludzkim mózgu, w którym nie zauważyli żadnych zmian spowodowanych używaniem telefonów GSM. Zdaniem uczonych z Izraela, powinni byli raczej skupić się na śliniankach, gruczołach znajdujących się w obrębie czaszki, które dziennie produkują do półtora litra śliny wstępnie rozkładającej - dzięki enzymowi amylazie - zawartą w pokarmie skrobię. Po przebadaniu pół tysiąca pacjentów chorujących na raka ślinianek, naukowcy obliczyli, że u osób, które przez wiele godzin dziennie rozmawiają przez komórkę przytkniętą do ucha, prawdopodobieństwo wystąpienia nowotworu ślinianki wzrasta o połowę. Na szczęście mimo tego zagrożenia nowotwory ślinianek i tak nie są częste, a najczęściej przybierają postać łagodną. Artykuł na ten temat ukazał się w „The American Journal of Epidemiology”.