Zasady  asertywności. „WOLNOŚĆ JEDNYCH NIE MOŻE BYĆ KOSZTEM DRUGICH” - CYTAT Z FILMU „DZIEŃ ŚWIRA".

Pojęcie asertywnego zachowania jako  jeden z pierwszych rozpropagował Herbert Fensterheim, psycholog z Cornell University. W swojej teorii asertywności podkreślał indywidualność każdego człowieka i zarazem uniwersalność praw w kontaktach międzyludzkich. Po pierwsze zwrócił uwagę na to, że każdy z nas ma „prawo do bycia sobą”, czyli do zarządzania własnym czasem, sprawami osobistymi i decyzjami tak, żeby było to dla niego jak najbardziej użyteczne. Po drugie wskazywał na prawo do „posiadania własnego terytorium psychologicznego”, na które składają się uczucia, myśli i przekonania zależne tylko od nas. Wreszcie, zgodnie z teorią asertywności, „mamy prawo wyrażać siebie”, czyli mówić otwarcie o swoich przekonaniach i okazywać uczucia.

Człowiek asertywny zna i respektuje swoje prawa, ale pamięta przy tym, że takie same prawa należą się każdej innej osobie na świecie. Zasadę tę podkreślała trenerka i autorka książki „Asertywność doskonała” Jan Ferguson, tworząc kartę dziesięciu praw człowieka.

Wierzę, że mam prawo:

 • PROSIĆ O TO, CZEGO CHCĘ. To jednak nie oznacza, że zawsze to dostanę!
 • WYRAŻAĆ SWOJE ZDANIE I UCZUCIA ORAZ WYRAŻAĆ EMOCJE asertywnie, czyli w sposób odpowiedni do sytuacji.
 • NIE BYĆ DYSKRYMINOWANYM. Być ocenianym na podstawie mojej wartości, a nie wieku, płci, rasy, miejsca urodzenia itp.
 • PODEJMOWAĆ DECYZJE I PONOSIĆ ICH KONSEKWENCJE. Nie pozwalać, aby inni wpływali na nasze rozstrzygnięcia.
 • DECYDOWAĆ, CZY CHCĘ SIĘ ANGAŻOWAĆ  W CZYJEŚ PROBLEMY. Osoba troskliwa niekoniecznie musi robić wszystko dla wszystkich. Czasem trzeba odróżnić odpowiedzialność wobec kogoś od odpowiedzialności za kogoś.
 •  
 • POPEŁNIAĆ BŁĘDY. Uczyć się na nich, a nie budować w sobie z ich powodu poczucie winy.
 • DOSTAWAĆ TO, ZA CO PŁACĘ, gdy coś kupuję, kogoś zatrudniam, korzystam z czyichś usług.
 • ZMIENIAĆ SWOJE DECYZJE. W miarę naszego rozwoju zmieniają się nasze poglądy, nie musimy obstawać ciągle przy tym samym zdaniu. Jeśli słucham kogoś w asertywny sposób, mogę dojść do wniosku, że to nie ja, ale on ma słuszność.
 • DO PRYWATNOŚCI myśli, miejsca zamieszkania, spraw osobistych.
 • ODNIEŚĆ SUKCES. W naszym społeczeństwie  istnieje tendencja do pomniejszania siebie, niemal przepraszania za swoje osiągnięcia i radość. Nie ma nic złego w radowaniu się nimi.