Kopernik ma pierwiastek

Odkryty niedawno pierwiastek został nazwany na cześć wielkiego astronoma Copernicium.

Copernicium to nazwa nowego pierwiastka o liczbie atomowej 112. Jego symbol to Cn. O nadaniu tej nazwy poinformowała Międzynarodowa Unia Chemii Czystej i Stosowanej. Nowy pierwiastek odkrył w 1996 roku międzynarodowy zespół, którym kierował profesor Sigurd Hofmann. h.k.