Kreatywni w procesie nauczania i zarządzania

Zarządzanie przez motywację jest ważnym elementem polityki oświatowej w Gminie Legionowo. Wyróżniający się w codziennej pracy nauczyciele i dyrektorzy są doceniani i nagradzani zgodnie z przyjętym w tym zakresie regulaminem wynagradzania.

Od 6 lat także z powodzeniem funkcjonuje konkurs ,,Wychowawca Roku” pod patronatem Prezydenta Miasta Legionowo, w którym kandydatów do nagród wyłaniają uczniowie.

W tym roku ogłaszamy I edycję konkursu ,,Innowacyjny nauczyciel” i ,,Lider twórczego zarządzania”. Konkurs jest adresowany do najbardziej kreatywnych nauczycieli i dyrektorów. Patronat nad konkursem objął Minister Edukacji Narodowej.

Patronat medialny należy do wydania internetowego www.focus.pl  oraz czasopisma ,,Dyrektor Szkoły. Miesięcznik Kierowniczej Kadry Oświatowej”. Regulamin konkursu oraz wzory wniosków znajdują się na stronie www.legionowo.pl.