Kto dostawał arbuza?

Niemiły rodzinie konkurent starający się o rękę panny. Powiedzenie to wzięło się od podolsko-ukraińskiego zwyczaju częstowania go tym owocem, co oznaczało niezgodę na małżeństwo. W Polsce nieszczęśnikom takim podawano czarną polewkę, czyli czerninę – zupę z kaczej krwi (dostał ją m.in. Jacek Soplica, bohater Mickiewiczowskiego „Pana Tadeusza”). Dostać arbuza (dawniej mówiono także harbuza) znaczy więc tyle, co otrzymać odprawę, odmowę przy oświadczynach, inaczej – odkosza lub rekuzę.