Kto mógłby być królem Polski, gdyby przywrócono monarchię?

Konstytucja 3 Maja zniosła wolną elekcję i zapowiedziała przywrócenie monarchii dziedzicznej. Ostatni król Polski Stanisław August Poniatowski nie miał dzieci, po śmierci króla na tronie miał zasiąść wnuk jego poprzednika Augusta III, elektor saski Fryderyk August. Dynastia saska nie wygasła. Według prawa sukcesji królem mógłby zostać książę Maria Emanuel Wettin.