Kto mógłby zostać królem Polski, gdyby przywrócono monarchię?

Konstytucja 3 Maja zniosła wolną elekcję i zapowiedziała przywrócenie monarchii dziedzicznej. Ponieważ Stanisław August Poniatowski nie miał dzieci, po śmierci króla panującego w czasie uchwalania Konstytucji, na tronie miał zasiąść wnuk jego poprzednika Augusta III, elektor saski Fryderyk August. Dynastia saska nie wy-gasła, co oznacza, że największe szanse na koronę Rzeczypospolitej miałby Niemiec.