Kto odczytał hieroglify?

Francuscy żołnierze, wznosząc w 1799 r. fort w Egipcie (7,5 km od Rosetty), znaleźli bazaltową płytę pokrytą napisami w trzech językach. Pierwszy napis był hieroglificzny, drugi – demotyczny, a trzeci po grecku. Właśnie greckie tłumaczenie posłużyło Jean’owi François Champollion do poznania tego zapomnianego języka.

Więcej:hieroglify