Patologicznymi wartościami były też dla Nietzschego np. pacyfizm i altruizm. A to z tego powodu, że składają się one na moralność człowieka słabego. Ludzkość zaś, by się nie degenerować, potrzebuje nowego rodzaju istot – nadludzi.