Która jest teraz godzina w kosmosie ?

Godzina jest wartością umowną, więc w kosmosie będzie taka godzina jaką ustalą na Ziemi uczestnicy lotu wraz z bazą. Podobnie jest z godzinami na Ziemi. Umownie podzielono Ziemię na 24 strefy czasowe. Pomysłodawcą czasu uniwersalnego i stref czasowych był kanadyjski wynalazca Stanford Fleming.