Która polską królową nazywano „matką królów”?

Żona Kazimierza Jagiellończyka, Elżbieta Rakuszanka (1436-1505) urodziła 13 dzieci. Trzech jej synów zasiadło na tronie Rzeczypospolitej: Jan Olbracht, Aleksander Jagiellończyk i Zygmunt I Stary. Czwarty syn, Władysław II Jagiellończyk został koronowany na króla Czech i Węgier. Dlatego nadano jej przydomek „matka królów”.

Więcej:undefined