Pilotażowy program, mający na celu ograniczenie ruchu, wprowadza obecnie nowojorski wydział transportu. Na razie pieszym oddano część ulicy Broadway, zwężając jej niektóre fragmenty. Strategia dotyczy jednak jednej czwartej powierzchni miasta i jest zaplanowana na lata. Oprócz ścieżek rowerowych i deptaków ma pojawić się więcej zieleni i miniaturowe place, za których utrzymanie będą odpowiadać komitety sąsiedzkie. Drzewa i krzewy zostaną posadzone m.in. na pasach rozdzielających jezdnie. Do podlewania użyje się specjalnie zbieranej w tym celu deszczówki.