Które miasto podjęło zdecydowane kroki, by zmniejszyć liczbę aut na drogach?

Pilotażowy program, mający na celu ograniczenie ruchu, wprowadza obecnie nowojorski wydział transportu. Na razie pieszym oddano część ulicy Broadway, zwężając jej niektóre fragmenty. Strategia dotyczy jednak jednej czwartej powierzchni miasta i jest zaplanowana na lata. Oprócz ścieżek rowerowych i deptaków ma pojawić się więcej zieleni i miniaturowe place, za których utrzymanie będą odpowiadać komitety sąsiedzkie. Drzewa i krzewy zostaną posadzone m.in. na pasach rozdzielających jezdnie. Do podlewania użyje się specjalnie zbieranej w tym celu deszczówki.