Które zwierzęta zatrudniają niańki?

Afrykańskie dzikie psy, zwane likaonami, kiedy polują na antylopy, pozostawiają swoje młode pod opieką kilku „ciotek”. Podobnie postępują lwy oraz wilki. U lwów z młodymi zostaje zazwyczaj leniwa samica, która w zamian za opiekę nad małymi lwami, po powrocie reszty stada z polowania, otrzymuje udział w zdobyczy.