Legwany z Galapagos

Richard Dawkins wyjaśnia dlaczego rozmieszczenie roślin i zwierząt pomiędzy wyspami i kontynentami na Ziemi przedstawia dokładnie taki wzorzec, jaki powinniśmy oczekiwać wobec dzieła ewolucji i dokładnie taki wzorzec, jakiego nie powinniśmy oczekiwać wobec dzieła stworzenia.