Licząca skarbonka

Skarbonka, która sama liczy oszczędności, to skarb.

Ta skarbonka sama liczy zgromadzone w niej monety. Licznik rozpoznaje poszczególne nominały, a zgromadzoną w środku sumę wyświetla na ekranie LCD. Po odkręceniu pokrywki należy podać kwotę, którą chce się wyjąć, aby licznik po korekcie pokazywał właściwą sumę. Niestety skarbonka na razie rozpoznaje tylko brytyjskie monety. h.k.