Liczy się wsparcie

Pracownicy fizyczni lepiej radzą sobie w pracy, gdy są pozytywnie nastawieni do życia i mają wsparcie przełożonego.

Takie wnioski płyną z badania przeprowadzonego w sopockim wydziale Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Joanna Szalewska postanowiła sprawdzić wpływ środowiska pracy i stosunku do życia na stan psychiczny pracowników.

Pod opieką dr Doroty Szczygieł przebadała 122 mężczyzn zatrudnionych w branży budowlanej. Okazało się, że dwa czynniki zmniejszają ich stres: doświadczane emocje oraz wsparcie ze strony szefa. „Im częściej odczuwamy negatywne emocje, tym wyższy poziom stresu, i analogicznie, im więcej pozytywnych emocji, tym mniejszy stres” – tłumaczy Joanna Szalewska.

„Co ciekawe, ani współpracownicy, ani twarde wytyczne i zasady pracy nie grają tak ważnej roli w budowaniu dobrego samopoczucia w pracy jak wsparcie emocjonalne ze strony przełożonego. Chodzi o to, na ile można podzielić się z nim kłopotami i liczyć, że pracodawca uzna pracownika za osobę godną zaufania i kompetentną” – dodaje.