Łódź z najnowocześniejszym planetarium w Europie

Najnowocześniejsze planetarium w Europie zostanie otwarte dla zwiedzających w listopadzie 2015.

Łódzkie planetarium jest najnowszym tego typu obiektem w Europie. Sprzęty, które są obecnie montowane w planetarium przez polsko-amerykańskie konsorcjum, będą urządzeniami o najwyższych osiągalnych obecnie na rynku parametrach.

Wartość wyposażenia planetarium, powstającego we wschodniej części zabytkowego kompleksu dawnej elektrociepłowni EC1, sięga 13 mln zł. Gotowa jest konstrukcja kopuły, w której obecnie odbywa się montaż sferycznego ekranu.

Prace toczą się zgodnie z harmonogramem; we wrześniu rozpocznie się faza testowa planetarium – z udziałem grup szkolnych. Otwarcie całego obiektu dla wszystkich widzów planowane jest na listopad.

W seansie w planetarium będzie mogło brać udział jednocześnie ok. 140 osób. Zespół merytoryczny obiektu przygotowuje obecnie program edukacyjny. W kopule będą prowadzone lekcje dla szkół m.in. z geografii i fizyki. Po południu przewidziano pokazy prowadzone na żywo przez prezenterów, uzupełniane o kilkanaście projekcji o różnorodnej tematyce.

Planetarium dysponować będzie specyficzną akustyką, umożliwiającą organizowanie w nim wydarzeń artystycznych – od jesieni planowany jest cykl regularnych koncertów, odbywających się wieczorami.