Mamy zimę

W najkrótszy dzien w całym roku rozpoczęła się astronomiczna zima, która potrwa trzy miesiące.

Astronomiczna zima rozpoczęła się o godzinie 13:04. Zima rozpoczyna się w momencie przesilenia zimowego. Dzień na półkuli północnej jest wtedy najkrótszy i trwa tylko 7 godzin i 42 minuty. Kolejne dni będą teraz coraz dłuższe. Zima potrwa trzy miesiące. Skończy się w momencie równonocy wiosennej. Zima astronomiczna nie pokrywa się zazwyczaj z zimą klimatyczną. Pierwszy śnieg spada zwykle już na początku listopada. Także koniec zimy zwykle się przedłuża, a śnieg pada jeszcze w kwietniu, a nawet w maju. h.k.