Międzynarodowy Rok Astronomii

W Międzynarodowym Roku Astronomii przypada m.in. 40. rocznica lądowania na Księżycu.

Rok 2009 został ogłoszony przez Organizację Narodów Zjednoczonych Międzynarodowym Rokiem Astronomii. To dla uczczenia 400. rocznicy teleskopu Galileusza. Inna ważna rocznica, która zostanie ucczona przy okazji to 40 lat od lądowania człowieka na Księżycu. Propozycja Międzynarodowej Unii Astronomicznej (IAU), która w tym roku obchodzi 90-te urodziny, została zgłoszona w ONZ przez Włochy. Ogłoszenie roku astronomii ma pomóc popularyzować tę naukę. Obchodom Międzynarodowego Roku Astronomii towarzyszyć będą różne wydarzenia naukowe: wystawy zdjęć kosmosu, pokazy astronomiczne i inne. Powstała także witryna internetowa www.astronomy2009.org. Są tam podane adresy do 76 narodowych organizacji astronomicznych, które organizują obchody w poszczególnych krajach. W Polsce koordynatorem jest dr Stanisław Bajtlik, astrofizyk pracujący w Centrum Astronomicznym Polskiej Akademii Nauk. h.k.