Program działa nawet wtedy, kiedy odciski są zachowane częściowo albo zniekształcone. Według jej twórców po wprowadzeniu do bazy zdjęć z miejsca zbrodni aplikacja szybko określa, ile osób tam się znajdowało, a po rodzajach butów pozwala powiązać różne miejsca zbrodni z tym samym sprawcą, nawet wtedy, gdy brak innych dowodów. Ten nowatorski wynalazek może zrewolucjonizować kryminalistykę, bowiem ilość śladów butów na wielu miejscach zbrodni znacznie przewyższa liczbę odcisków palców. Ślady te nie są jednak w ogóle brane pod uwagę, ponieważ jest ich zbyt wiele i są za bardzo zniekształcone.