Żołnierz idealny?

Osoba pozbawiona ciała migdałowatego nie bałaby się niczego, byłaby całkowicie pozbawiona pamięci emocjonalnej i nieludzko obojętna na wszystko. Czy tak będzie wyglądać żołnierz przyszłości? „Żołnierz powinien mieć sumienie, a zarazem musi myśleć efektywnie” – mówi Gary Hazlett, psycholog z Yale University. Takie efekty może dać zażywanie dwóch substancji – dehydroepiandrosteronu (DHEA ) i neuropeptydu Y (NPY). Chronią one mózg przed szkodliwym wpływem hormonów stresu, ale nie niwelują ich pobudzającego działania. Być może taka profilaktyka w przyszłości będzie chronić żołnierzy także przed PTSD, które znacznie częściej występuje u tych, którzy łatwo „tracą głowę” na polu walki.