Ta myszka, która uruchamia się, gdy rozpozna odcisk palca ją naciskającego przyda się tym, którzy chcieliby dobrze zabezpieczyć swoje komputerowe królestwo. Biometryczny produkt Spycatcher Online rozpoznaje swojego właściciela i tylko jemu pozwala się pogładzić. h.k.