Na czym był zawiązany węzeł gordyjski?

Ów skomplikowany węzeł z dereniowego łyka łączył jarzmo i dyszel zaprzężonego w wołu wozu, którym biedny wieśniak Gordios przybył do Frygii wraz z żoną. Został on nowym władcą miasta, a wóz umieścił jako dar w świątyni Zeusa, ten kto rozwiązałby węzeł, zostałby zgodnie z przepowiednią wyroczni panem Azji.