Nagranie Piłsudskiego

Nagranie głosu Józefa Piłsudskiego z 1924 roku, w którym wyraża on zdumienie postępem techniki.