Najmniejszy człowiek spotyka najdłuższe nogi

Najmniejszy człowiek spotyka najdłuższe nogi.