Najstarszy kalendarz znaleziono w Szkocji

Archeolodzy odnaleźli kalendarz, który powstał 5000 lat wcześniej niż kalendarz solarny z Mezopotamii.

Zespół naukowców z Uniwersytetu w Birmingham wpadł na trop 12 dołków w pobliżu zamku Crathes koło Warren Field w w hrabstwie Aberdeen.

W dołkach umieszczano słupy z drewna lub z kamienia i w ten sposób oznaczano 1 miesiąc. W tym czasie mniejsze dołki symbolizowały tygodnie i poszczególne dni. Kalendarz miał kształt łuku o długości 50 m.

Naukowcy szacują, że dołki powstały ok. 10 tysięcy lat temu, czyli w epoce kamienia, długo przed tym, jak w Europie rozwinęły się pierwsze formy rolnictwa.

System dołków został znaleziony już w 2004 r., ale dopiero niedawno badacze ustalili jego przeznaczenie.

Do tej pory za najstarszy kalendarz uważano ten z Mezopotamii. Był on oparty na cyklu księżycowym, liczył 354 dni i był podzielony na 12 miesięcy.

Zdaniem badaczy odkrycie ze Szkocji zmienia obraz dziejów ludzkości. Świadczy też o zaawansowanej wiedzy ludów zamieszkującej tereny Szkocji tysiące lat temu.