Naukowcy poznali genom pierwszych Amerykanów

Dzisiejsi rdzenni Amerykanie są potomkami pierwszych osadników, którzy zasiedlili kontynent – wskazują badania genetyczne.

Badacze od lat zastanawiają się nad pochodzeniem rdzennych mieszkańców Ameryki. Teraz okazuje się, że miejscem, z którego pochodzą jest Azja. 

Naukowcy zsekwencjonowali genom rocznego chłopczyka, który zmarł na terenie dzisiejszej Montany w USA ok. 12,5 tys. lat temu. Chłopiec był członkiem kultury Clovis, która pojawiła się na obszarach Ameryki Północnej ok. 13 tys. lat temu. Jej członkowie polowali na mamuty, mastodonty i żubry. Szczątki jego ciała odnaleziono w 1968 roku. 

Tajemnicą do tej pory pozostawało pochodzenie członków kultury Clovis. Teraz naukowcom z Kopenhagi udało się zsekwencjonować genom chłopca. Badanie wykazało, że ok. 80% dzisiejszych rdzennych mieszkańców Ameryki pochodzi od “klanu”, z którego pochodził chłopiec. 

Uzyskane wyniki kwestionują popularne teorie, wedle których członkowie Clovis byli potomkami kolonistów z Europy i Oceanii. Jednocześnie sytuują początki indiańskich narodów – w tym Clovis – na Syberii. 

Naukowcom udało się dowieźć, że przodkowie rdzennych ludów Ameryki po przywędrowaniu z Azji podzielili się na dwie grupy. Potomkowie jednej z nich żyją obecnie w Kanadzie, natomiast drugiej – którą reprezentowali Clovis i odnalezione szczątki – w Ameryce Południowej i Meksyku.