Naukowcy wyczyścili ze złogów mózgi z demencją

Podanie zwierzętom związku o nazwie EPPS pozwoliło oczyścić ich mózgi ze złogów, które odpowiadają ludzkiej chorobie Alzheimera. 

Naukowcy z Korei wyczyścili mózgi myszy z demencją i usprawnili działanie ich pamięci i procesów uczenia się.

Koreańscy naukowcy wykazali, że pod wpływem EPPS podawanego z wodą do picia przez dwa tygodnie zmniejszyła się liczba typowych dla Alzheimera złogów nieprawidłowych białek, a zdolność uczenia się oraz pamięć uległy poprawie i były lepsze niż w grupie kontrolnej, w której podawano do picia czystą wodę.

Na razie nie wiadomo, na czym dokładnie polega usuwanie złogów dzięki EPPS. Nie ma także póki co dowodów, że metoda znajdzie zastosowanie u ludzi. By to stwierdzić, potrzebne są wieloletnie badania na zwierzętach.

Choroba Alzheimera dotyka na świecie ok. 15-21 milionów osób. Wciąż nie opracowano na nią skutecznego lekarstwa. Dostępne preparaty pozwalają jedynie spowolnić jej postęp i złagodzić objawy.