Naukowe wydarzenie 2015

Prestiżowy tygodnik “Nature” wytypował najważniejsze wydarzenia naukowe mijającego roku.

Zdaniem autorów najważniejszymi wydarzeniami 2015 były: przelot sondy New Horizons obok Plutona, nowa metoda manipulowania genami i porozumienie klimatyczne w Paryżu. 

Sonda New Horizons przeleciała w pobliżu Plutona w lipcu. Od tamtej pory sonda przysyła kolejne dane i zdjęcia, które pozwalają odkryć niezwykłą różnorodność tej karłowatej planety. Widzieliśmy już lodowe góry na Plutonie, zimne wulkany, kratery. Nowy cel sondy to planetoida 2014 MU69 położona ok. 1,5 miliarda km od Plutona, w pasie Kuipera. 

Zobacz także: NASA: OTO JEDNE Z NAJLEPSZYCH ZDJĘĆ PLUTONA!

Inne ważne, ale i kontrowersyjne wydarzenie naukowe 2015 roku to to stworzenie transgenicznego zarodka człowieka metodą CRISPR. Ta nowa i udoskonalona technologia edycji genów może być w przyszłości wykorzystywana w leczeniu raka i chorób dziedzicznych, a także w hodowli narządów, które będzie można przeszczepiać ludziom.

Według “Nature” jednym z najważniejszych wydarzeń tego roku było zawarcie globalnego porozumienia w sprawie walki ze zmianami klimatycznymi. Celem umowy “jest utrzymanie wzrostu globalnych średnich temperatur na poziomie znacznie mniejszym niż o 2 stopnie Celsjusza w stosunku do epoki przedindustrialnej i kontynuowanie wysiłków na rzecz ograniczenia wzrostu temperatur o 1,5 stopnia”.