Niebiezbieczne USB

Przenośnych nośników pamięci używają teraz i osoby prywatne, i firmy.

Na wielu z nich przechowuje się poufne materiały, które w niepowołanych rękach mogą stanowić zagrożenie dla funkcjonowania przedsiębiorstwa. Aż 46 proc. pamięci używanych w celach służbowych nie spełnia standardów bezpieczeństwa.

Z badań przeprowadzonych przez Ponemon Institute na zlecenie Kingston Technology na grupie praktyków i specjalistów IT z Wielkiej Brytanii, Polski, Francji, Niemiec, Danii, Norwegii, Szwecji, Finlandii, Holandii i Szwajcarii wynika, że 75 proc. ankietowanych bez zgody przełożonych używa w celach służbowych pamięci przenośnych, a 63 proc.  nie przekazało swoim zwierzchnikom informacji o utracie urządzenia z danymi.  Aż 83 proc. pracowników w Polsce i 85 proc. we Francji, korzysta często lub bardzo często z napędów USB bez zgody swoich przełożonych.