Niezwykłe wynalazki – Prawie pereptuum mobile

Kaziemierz Ułan – wynalazcca optentowanej jednostki napędowej do wytwarzania prądu elektrycznego przedstawia swój wynalazek.
Przedmiotem wynalazku jest jednostka napędowa do wytwarzania prądu elektrycznego znajdująca zastosowanie w pojazdach, korzystnie elektrycznych albo w terenie gdzie nie ma zasilania
z przewodowej sieci elektrycznej. Zapraszamy do dyskusji na temat tego wynalazku